מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של  סיפור מקומי

פרטיותך חשובה לנו. מדיניות פרטיות זו (להלן "המדיניות") מפרטת את מדיניות האתר ביחס לאיסוף מידע על המשתמשים, שימוש במידע האמור וחשיפתו, בקשר עם שימוש המשתמש באתר זה ובשירותים הכלולים בו (להלן ביחד "האתר").

אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני השימוש באתר זה ובשירותים הכלולים בו והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בה, שכן מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (לצפייה בתנאי השימוש - תנאי שימוש). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אךהיא פונה לגברים ולנשים כאחד. למעט אם צוין במפורש אחרת, תהיה למונחים המופיעים במדיניות זו המשמעות אשר ניתנה להם בתנאי השימוש.

בעצם שימושך באתר הנך מסכים למדיניות זו ולאיסוף ושימוש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו.

המידע הנאסף

להלן סוגי המידע שאנו אוספים ממך:

 • מידע שנמסר על ידי המשתמש בעת הרישום. כשמשתמש מבצע הליך הרשמה ופותח חשבון באתר, אנו אוספים מידע אישי מסוים, העשוי לכלול שם, כתובת דוא"ל, שנת לידה ומספר טלפון.משתמש רשום יוכל לבחון, לעדכן ולתקן את המידע האישי שנמסר על ידו בעת הרישום לאתר, באמצעות פניה למנהל האתר במייל               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. כמו כן, רשאי המשתמש למחוק את החשבון שלו בכל עת על ידי פנייה למנהל האתר במייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או באמצעות הקישור ל"דווח למנהל האתר". יחד עם זאת מובהר, כי במקרים מסוימים, ייתכן שנצטרך לשמור עותקים של המידע האמור ככל הדרוש באופן סביר למילוי אחר החובות המשפטיות שלנו, לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים שלנו.

כמו כן, כאשר המשתמש בוחר להתחבר לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק שלו, הוא מאפשר לנו לאסוף מידע אישי שלו המופיע בחשבון הפייסבוק.

 • קבצים. האתר עשוי לאפשר, עתה או בעתיד, העלאת תכני משתמשים כגון טקסטים, תמונות, קטעי שמע וקטעי וידיאו לאתר (להלן: "תכנים"). כשמשתמש מעלה תכנים לאתר אנו אוספים את התכנים האלו ומאחסנים אותם. יחד עם זאת, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לגיבוי ולשמירה של התכנים המועלים על ידו.
 • נתוני יומן. אנו רושמים באופן אוטומטי מידע מסוים מההתקן שברשות המשתמש, מהתוכנה שלו ומפעילות המשתמש באתר. מידע זה עשוי לכלול את כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) של ההתקן שברשות המשתמש, את סוג הדפדפן, זמני גישה, שפה וכתובת אתר אינטרנט מפנה, על פעילות המשתמש באתר ועל הקבצים שאליהם המשתמש ניגש.
 • קבצי עוגיות ((cookies. ייתכן שנשתמש גם בסוגים מסוימים של טכנולוגיות לאיסוף מידע (לדוגמה, קבצי cookies ומשואות אינטרנט). קובץ cookie מהווה קובץ אשר מאגד כמות קטנה של נתונים, הנשלחת לדפדפן שברשות המשתמש מהמחשבים של אתר אינטרנט ונשמרת בכונן הקשיח של מחשב המשתמש. השימוש בקבצי cookies מאפשר לנו לשפר את השירות שלנו על ידי בחינת האזורים הפופולאריים ביותר, כדי לספור את המחשבים הניגשים לאתר, להתאים אישית ולשפר את חווית המשתמש, לרשום את העדפות המשתמש ולאפשר למשתמש להשתמש באתר מבלי להזין שוב את שם המשתמש או את הסיסמה שלו. כברירת מחדל, רוב הדפדפנים מקבלים באופן אוטומטי קבצי cookies. תוכל לשנות את הגדרת הדפדפן שברשותך על ידי עריכת אפשרויות הדפדפן כדי לדחות את קבצי ה-cookies שלנו, או כדי לבקש הנחיה לפני קבלה של קובץ cookie. אולם, אם תעשה כן, ייתכן שחלקים מסוימים מהאתר לא יפעלו כהלכה או לא יפעלו כלל.
 • שימוש במידע אישי על ידינו. פירוש המונח "מידע אישי", כפי שהוא משמש במדיניות זו, הוא מידע המזהה באופן ספציפי אדם מסוים (לדוגמה, שם וכתובת דוא"ל). ייתכן שנשתמש במידע אישי כדי לספק את השירות שלנו וכדי לשפרו, כדי להבין טוב יותר את צרכי המשתמש, כדי להתאים אישית ולשפר את חווית המשתמש וכדי למסור עדכונים למשתמש. כמו כן, אנו אוספים מידע מסוים (באופן ישיר או דרך שירותי צדדים שלישיים) על ידי רישום ועל ידי קבצי cookies, שבנסיבות מסוימות תיתכן התאמה בינם למידע אישי. אנו משתמשים במידע זה כמתואר לעיל, וכדי לנטר ולנתח את השימוש באתר, כדי לנהל ולשפר את האתר וכדי לאמת את זהות המשתמשים. לסיום, התקנים מסוימים מאפשרים לאסוף בזמן-אמת מידע מבוסס מיקום. אנו עשויים להשתמש במידע זה כמתואר לעיל.

שיתוף מידע וחשיפת מידע

 • שיתוף מידע על ידי המשתמש. האתר עשוי לאפשר למשתמש להעלות תכנים לאתר. תכנים המועלים לאתר על ידי המשתמש מוצגים בו באופן ציבורי. אנו ממליצים למשתמש לעשות שימוש זהיר ונכון בהעלאת תכנים לאתר ולהימנע מלהעלות פרטים אישיים מזהים ודרכי התקשרות לאתר.
 • ספקי שירותים. ייתכן שנשתמש בצדדים שלישיים מסוימים, שיסייעו לנו לספק, לנתח ולשפר את האתר. לצדדים שלישיים כאמור עשויה להיות גישה למידע המשתמש אך ורק לצורך ביצוע משימות כאמור מטעמנו, ובכפוף למגבלות הדומות למגבלות שצוינו במדיניות זו.
 • אפליקציות צדדים שלישיים. יתכן ותתאפשר לך גישה לאפליקציות ו/או תוכנות ו/או שירותים של צדדים שלישיים באמצעות האתר. ככל שתבחר לעשות שימוש בהן, אנא הקפד להבין ולקבל את התנאים ואת התניות של אותם צדדים שלישיים המספקים את האפליקציה, תוכנה או שירות. איננו אחראים לפעולות שצדדים כאמור מבצעים במידע או בתוכן שלך.
 • ציות לחוק ולבקשות לאכיפת החוק. ייתכן שנמסור מידע אישי של המשתמש תוך אמונה בתום-לב שמסירת מידע כאמור (א) הולמת והכרחית כדי לציית להליך משפטי או לסמכות חוקית (לדוגמה, הזמנה חוקית לדין, צו או חיפוש צו בית משפט); או (ב) דרושה כדי לאכוף או להחיל את המדיניות שלנו; או (ג) דרושה כדי להגן על הזכויות או על הרכוש שלנו, או על הבטיחות האישית של משתמשי האתר, מפעיליו או הציבור; או (ד) נדרשת במקרה המהווה לדעתנו מקרה חירום, הכרוך בסכנה מיידית למוות או לפגיעה גופנית חמורה באדם כלשהו, מחייב חשיפת תקשורות או מצדיק חשיפת רשומות ללא דיחוי.
 • העברות עסקיות. מידע על המשתמשים ועל השירות שלנו מהווים אחד הנכסים העסקיים החשובים ביותר שלנו. לפיכך, מידע על המשתמשים שלנו, לרבות מידע אישי, עשוי להיחשף כחלק מכל מיזוג, רכישה או מכירה של כל נכסינו או של חלקם כחלק מאותו הליך, לגופים המעורבים בו, בכפוף למדיניות זו.
 • נתונים מצרפיים. "נתונים מצרפיים" הינם מידע שאנו אוספים על קבוצה או על קטגוריה של שירותים או משתמשים, שממנו הוסרו זהויות פרטניות של משתמשים. אנו נהיה חופשיים לעשות שימוש בלתי מוגבל בנתונים מצרפיים ולשתף נתונים אלו עם צדדים שלישיים למטרות שונות, לרבות (אך לא רק) לצורך סיוע בהבנה טובה יותר של צורכי המשתמשים, שיפור השירות שלנו, פרסום ושיווק. מדיניות זו לא תגביל בשום אופן את האיסוף ואת השימוש שלנו בנתונים מצרפיים.

אבטחה

העברה או אחסון של מידע באופן אלקטרוני אינו מאובטח ב-100%, יחד עם זאת, אנו פועלים לפי הסטנדרטיים המקובלים בתעשייה כדי להגן על המידע הנשלח אלינו על המשתמש.

אנא דווח לנו בהקדם על כל חשש הנוגע לאבטחה לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שינויים ועדכונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאים אלו בכל עת ולפי שיקול-דעתנו הבלעדי. אנו ממליצים לכל משתמש לבחון את מדיניות זו מעת לעת ב- מדיניות הפרטיות לפני המשך השימוש באתר. שימוש באתר ו/או המשך שימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש למדיניות זו ולכל שינוי שנעשה בה.

עודכן לאחרונה:  יולי, 2015.

© Copyright local-story כל הזכויות שמורות לסיפור מקומי.